Loading...
 
Home  |  Consumer Rights  |  Αγορές από το διαδίκτυο

Consumer Rights

Συμβουλές για σωστό και ασφαλές online shopping

Βρισκόμενοι στον αιώνα της τεχνολογίας και με το internet να βρίσκεται στην καθημερινότητά μας προσφέροντας πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών, είναι πολύ εύκολο να βρεθούμε σε καταστάσεις που θα ευχόμασταν να είχαμε προβλέψει νωρίτερα, για να γλυτώσουμε τόσο τα χρήματά μας, όσο και την ταλαιπωρία.

Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε στις διαδικτυακές μας αγορές;

Πληροφορίες που πρέπει να σας παρέχονται

Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην ΕΕ, σε κατάστημα ή στο διαδίκτυο, ο έμπορος πρέπει να σας παρέχει πριν από την αγορά ορισμένες σαφείς, ακριβείς και κατανοητές βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία.

Πριν από την υπογραφή συμβολαίου με πωλητή ή πάροχο υπηρεσιών στο διαδίκτυο, πρέπει να σας παρέχονται οι εξής λεπτομερείς πληροφορίες:

 • Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  Η επωνυμία και η φυσική διεύθυνση του εμπόρου.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνσή του και/ή ο αριθμός τηλεφώνου του.
 • Η συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων, όπως τα έξοδα αποστολής, ή αν αυτή δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, τουλάχιστον πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού της. 
 • Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και αποστολής, ιδίως σχετικά με τους περιορισμούς αποστολής σε ορισμένες χώρες.
 • Δικαίωμα υπαναχώρησης.
 • Διαθέσιμες υπηρεσίες μετά την πώληση.
 • Διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.
 • Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.
 • Αριθμός εμπορικού μητρώου. 
 • Εμπορικός τίτλος και στοιχεία ΦΠΑ (εφόσον ισχύει).
 • Επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ο πάροχος (εφόσον ισχύει).

Ψηφιακό περιεχόμενο

Ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης ισχύουν όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, π.χ. τηλεφόρτωση (download) ή απευθείας μετάδοση μουσικής ή βίντεο. Πριν από την αγορά, θα πρέπει να ενημερώνεστε επίσης για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο σε σχέση με υλικό/λογισμικό (διαλειτουργικότητα) και για τη λειτουργικότητά του, μεταξύ άλλων κατά πόσον εφαρμόζονται τυχόν γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση του περιεχομένου και αν επιτρέπεται η αντιγραφή από ιδιώτες.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 • Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, από την ηλεκτρονική σας αγορά. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο εντός αυτού του χρονικού διαστήματος - έστω και αν απλώς αλλάξατε γνώμη.
 • Αυτή η "περίοδος χάριτος" λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων σας.
 • Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε ρητά τον έμπορο με συστημένη επιστολή ή με αποστολή φαξ ή e-mail.
 • Ο έμπορος οφείλει να σας διαβιβάσει ένα υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, με το οποίο μπορείτε να τον ενημερώσετε για την υπαναχώρησή σας, αλλά δεν υποχρεούστε να το χρησιμοποιήσετε.
 • Βρείτε εδώ Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης.
 • Ο έμπορος οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης, αλλά μπορεί να καθυστερήσει εάν δεν έχει λάβει πίσω τα εμπορεύματα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα μεταφορικά τέλη που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά. O έμπορος μπορεί να σας χρεώσει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ζητήσετε ταχεία επίδοση.
 • Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Προκειμένου ο καταναλωτής να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών, θα πρέπει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα του επιτρεπόταν να το πράξει σε κάποιο κατάστημα.
   

Τιμές και μέσα πληρωμής

 • Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, πρέπει επίσης να ενημερώνεστε σαφώς για την συνολική τιμή, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και να δηλώνετε σαφώς, π.χ. πατώντας ένα πλήκτρο, ότι γνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία καθώς και ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.
 • Όταν αγοράζετε ένα αγαθό ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχετε πάντα τη δυνατότητα να συμφωνήσετε ρητά για κάθε πρόσθετο «κρυφό κόστος», π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση όταν κάνετε κράτηση για πτήση. Είναι παράνομο να προεξοφλούν οι έμποροι τη συμφωνία σας, χρησιμοποιώντας «προεπιλεγμένα» τετραγωνίδια κατά τη διαδικασία της αγοράς.
   

Παράδοση αγαθών

 • Ο έμπορος θα πρέπει, κατά κανόνα, να σας παραδώσει το προϊόν εντός 30 ημερών, εκτός αν συμφωνήσετε για διαφορετικό χρόνο παράδοσης.
 • Εάν δεν παραλάβετε το προϊόν εντός των 30 ημερών, ή εντός της αμοιβαίως συμφωνηθείσας προθεσμίας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον έμπορο και να του δώσετε εύλογη επιπλέον προθεσμία για να σας το παραδώσει. Αν, για παράδειγμα, ο έμπορος ενημερώσει ότι η παράδοση θα καθυστερήσει για μια εβδομάδα λόγω προβλημάτων με τους προμηθευτές του, θα πρέπει να του δώσετε αυτή την επιπλέον εβδομάδα.
 • Εάν ο έμπορος δεν σας παραδώσει το προϊόν ούτε μέσα στην παραταθείσα προθεσμία, έχετε δικαίωμα να τερματίσετε τη σύμβαση. Δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε άλλη παράταση, εάν ο έμπορος αρνείται να σας παραδώσει το προϊόν ή όταν η συμφωνηθείσα προθεσμία παράδοσης έχει σημασία, π.χ. όταν το προϊόν είναι απαραίτητο για ένα συγκεκριμένο γεγονός, όπως το νυφικό σε ένα γάμο.
   

 logo   help us

Video: Online purchases