Loading...
 
Home  |  Press Room  |  Announcements

Press Room

Announcements

Χαμηλότερες οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, μετά τους φόρους, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης

Ένα από τα προσφιλή θέματα για κριτική προς την Κυβέρνηση, και ειδικότερα προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αποτελεί το ύψος της τιμής των καυσίμων. Για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες, λόγω της αύξησης που καταγράφηκε στην τιμή των καυσίμων στη διεθνή αγορά και συνεπώς και στην Κύπρο, κόμματα και άλλα οργανωμένα σύνολα προχώρησαν σε ανακοινώσεις περί αισχροκέρδειας στον τομέα της λιανικής πώλησης καυσίμων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι αυξήσεις που επιβάλλονται στην Κύπρο είναι υψηλότερες απ’ ότι στην Ευρώπη. Τις πλείστες φορές η θεραπεία που εισηγούνται είναι η επιβολή ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης, δηλαδή πλαφόν.

Δείτε πίνακα με τη σύγκριση τιμής του πετρελαίου

Δείτε πίνακα με τη σύγκριση τιμής της βενζίνης 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου μας, τονίζει για ακόμα μία φορά, ως απάντηση στις εσφαλμένες εντυπώσεις που δημιουργούνται, ότι μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης Τιμών των Πετρελαιοειδών, παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τόσο τις χονδρικές όσο και τις λιανικές τιμές πώλησης. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, δεν δικαιολογείται ο καθορισμός πλαφόν, γεγονός που συμπεραίνεται από τα εξής δεδομένα:

  • Η εγχώρια αγορά καυσίμων στην Κύπρο καλύπτεται εξολοκλήρου με εισαγωγή έτοιμων διυλισμένων προϊόντων όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Tο κάθε καύσιμο έχει τη δική του διακύμανση στις τιμές.
  • Για την τιμολόγηση των έτοιμων διυλισμένων προϊόντων που εισάγονται στην Κύπρο χρησιμοποιείται ο ημερήσιος δείκτης Platts Basis Italy για κάθε είδος καυσίμου.
  • Oι λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών στην Κύπρο επηρεάζονται από ένα σημαντικό αριθμό παραγόντων, όπως η τιμή εισαγωγής των προϊόντων, τα αποθέματα που διατηρούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των καυσίμων, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ και οι φόροι που επιβάλλονται από το Κράτος. Σημειώνεται ότι πολύ σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση της τιμής των καυσίμων κίνησης είναι η φορολογία που επιβάλλεται στα καύσιμα και η οποία ενδεικτικά αναφέρεται ότι αποτελεί περίπου το ήμισυ της λιανικής τιμής πώλησης.
  • Με βάση το υφιστάμενο Πλαίσιο Παρακολούθησης των Τιμών Πετρελαιοειδών συλλέγονται και καταγράφονται πληροφορίες αναφορικά με τα φορτία και αποθέματα των εταιρειών, επικαιροποιούνται οι υπολογισμοί των άμεσων και έμμεσων δαπανών και του κέρδους των εταιρειών κ.α. Ακολουθείται πιστά η θεσμοθετημένη μεθοδολογία.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κάθε Πέμπτη το ενημερωτικό δελτίο με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών (Oil Bulletin), οι οποίες ισχύουν στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα της ίδιας εβδομάδας. Η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου γίνεται στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1 στην οποία μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση.

Όπως φαίνεται και στις επικαιροποιημένες γραφικές παραστάσεις που επισυνάπτονται και αφορούν τις συγκριτικές τιμές, κατά το τελευταίο έτος, των πετρελαιοειδών στην Κύπρο και στην Ευρώπη προ φόρων, οι τιμές στην Κύπρο είναι συγκρίσιμες με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η δε εικόνα που διαμορφώνεται μετά φόρων είναι αρκετά πιο ευνοϊκή για τον Κύπριο καταναλωτή, δηλαδή είναι χαμηλότερες οι τιμές μετά φόρων σε σχέση με την Ευρώπη.

Όσο δε αφορά την καταγγελία ότι ισχύει στην Κύπρο το φαινόμενο της ρουκέτας και του φτερού, των άμεσων δηλαδή, μεγάλων και ταυτόχρονων αυξήσεων στα καύσιμα την ίδια ώρα που επιβάλλονται διεθνώς οι αυξήσεις, και αντίστοιχα της καθυστέρησης στις μειώσεις τιμών όταν αυτές πέσουν, να σημειώσουμε ότι το φαινόμενο δεν τεκμηριώνεται στην κυπριακή αγορά. Αυτό προκύπτει από μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου που διερεύνησε το λεγόμενο φαινόμενο Rockets&Feathers σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. 

Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία τα οποία κοινοποιούμε σήμερα, ουδέν αναληθέστερο ότι στεκόμαστε με απάθεια έναντι σε αισχροκέρδεια σε βάρος των πολιτών. Καθημερινά μελετούμε τα δεδομένα και όπου χρειαστεί είμαστε έτοιμοι ως Υπουργείο να παρέμβουμε. Αυτή τη στιγμή δεν απαιτείται η οποιαδήποτε παρέμβαση.

Παρόλα αυτά, στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε καλύτερους μηχανισμούς για την παρακολούθηση των τιμών των καυσίμων και λαμβάνοντας υπόψη το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα πετρελαιοειδών και τις πολλές αλλαγές  που σημειώθηκαν στον τρόπο εμπορίας και λειτουργίας των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προκήρυξε διαγωνισμό για  την ετοιμασία Μελέτης για τον τρόπο Αξιολόγησης των Τιμών Πετρελαιοειδών, μαζί με Μηχανογραφημένο Πλαίσιο Αξιολόγησης Τιμών Πετρελαιοειδών. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Ιανουάριο του 2022.

Related Articles