Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Αναφορικά με την ιστοσελίδα

Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Το κείμενο που ακολουθεί επεξηγεί τον τρόπο και μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο στον βαθμό που χρειάζεται για να τύχει χειρισμού το αίτημα σας.

Σκοπός της επεξεργασίας
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • την παροχή πληροφοριών, εξατομικευμένων απαντήσεων, συμβουλών και υποστήριξης προς τους καταναλωτές σε σχέση με τα νόμιμα δικαιώματα τους ή για προβλήματα σε αγορές που έχουν πραγματοποιήσει, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια προϊόντων.
  • τη διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών για ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών τους συμφερόντων, για την οποία η ΥΠΚ ή ο Διευθυντής της είναι Αρμόδια Αρχή ή Εντεταλμένη Υπηρεσία. Για να δείτε τη νομοθεσία που εφαρμόζει η ΥΠΚ πατήστε εδώ.
  • τη λήψη και εξέταση αιτήσεων για έγκριση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
  • τη διεξαγωγή ελέγχων/επιθεωρήσεων/ερευνών σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.
  • τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, τη διαβίβαση στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού παραβάσεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με τον καθορισμό ανωτάτων τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.


Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων
Για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών χρησιμοποιείται μηχανογραφικό σύστημα, πρόσβαση στο οποίο έχει μόνο το προσωπικό της ΥΠΚ.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή, στους υπηρεσιακούς φακέλους που διατηρεί η ΥΠΚ ή/και, σε ηλεκτρονική μορφή, στο μηχανογραφικό σύστημα που αναφέρεται πιο πάνω.

Τέλος, για σκοπούς διευκόλυνσης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εξυπηρέτησης του κοινού, η ΥΠΚ λειτουργεί την τηλεφωνική Γραμμή Καταναλωτή 1429. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες στη Γραμμή Καταναλωτή 1429 καταγράφονται σε ηλεκτρονικό σύστημα, πρόσβαση στο οποίο έχει περιορισμένος αριθμός εξουσιοδοτημένων λειτουργών της ΥΠΚ, καθώς και οι διαχειριστές του ηλεκτρονικού συστήματος.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όσον αφορά στο μηχανογραφικό σύστημα της ΥΠΚ, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι της ΥΠΚ οι οποίοι διαθέτουν μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Εκτός της ΥΠΚ, πρόσβαση στα δεδομένα έχουν συγκεκριμένοι λειτουργοί του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (αρμόδιο για την τεχνική υποστήριξη του συστήματος), οι οποίοι διαθέτουν επίσης μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Όσον αφορά στους υπηρεσιακούς φακέλους της ΥΠΚ στους οποίους διατηρούνται προσωπικά δεδομένα, η πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται στο προσωπικό της ΥΠΚ που απαιτείται να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και στο προσωπικό του αρχείου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που διαχειρίζεται τους φακέλους.

Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των τηλεφωνικών επικοινωνιών της Γραμμής Καταναλωτή 1429, η πρόσβαση περιορίζεται σε μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων λειτουργών οι οποίοι διαθέτουν μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο διακομιστής του συστήματος είναι κλειδωμένος σε ασφαλές χώρο, πρόσβαση στον οποίο έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί.

Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Σε περίπτωση που το αίτημα σας αφορά σε παράπονο ή καταγγελία εναντίον εμπορευόμενου, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον εμπορευόμενο ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή ή οργανισμό αν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς διερεύνησης του αιτήματος.

Σε περίπτωση που το αίτημα σας αφορά άλλη αρμόδια ή συναρμόδια δημόσια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, το αίτημα σας θα διαβιβαστεί και θα ενημερωθείτε σχετικά, σύμφωνα με το Άρθρο 17(5) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 (158(I)/1999).

Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα και στους υπηρεσιακούς φακέλους της ΥΠΚ γίνεται μετά την πάροδο μέγιστης περιόδου 5 ετών από την ολοκλήρωση του χειρισμού της υπόθεσης (κλείσιμο φακέλου).

Η διαγραφή των δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των επικοινωνιών της Γραμμής Καταναλωτή 1429, γίνεται μετά την πάροδο μέγιστης περιόδου 12 μηνών.

Οι προαναφερόμενες χρονικές περίοδοι δύναται να παραταθούν σε περίπτωση που το επιτάσσουν αντικειμενικοί λόγοι. Δεν διαγράφονται οποιαδήποτε δεδομένα για τα οποία εκκρεμεί οποιαδήποτε ιεραρχική προσφυγή ή δικαστική ή διοικητική διαδικασία που αφορά ή σχετίζεται με την υπόθεση.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στα προσωπικά σας δεδομένα
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην ΥΠΚ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: ccps@meci.gov.cy

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας
Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει συναίνεσης σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Το δικαίωμα αυτό πιθανόν να μην μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση δημόσιας εξουσίας από την ΥΠΚ.

Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: ccps@meci.gov.cy

Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η ΥΠΚ ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το παράπονο ή αίτημα σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
τηλ.: +357 22 200900
φαξ: +357 22 200975
e-mail: ccps@meci.gov.cy


Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Έλενα Παπαχριστοφόρου

τηλ.: +357 22 200904
e-mail: epapachristoforou@meci.gov.cy

 

Ανακοινώσεις

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

2024 - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος Safety Gate

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

2023 - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος Safety Gate

Γραφείο Τύπου