Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Δικαιώματα Καταναλωτών  |  Δάνεια και πιστώσεις

Δικαιώματα Καταναλωτών

Στεγαστικά Δάνεια

Η σχετική νομοθεσία ρυθμίζει το πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης σε καταναλωτές, οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκες ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, καθώς και συμβάσεις σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτή. Αποσκοπεί στη δημιουργία υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των συμβάσεων πίστωσης και περιλαμβάνει πρόσθετα την υποχρέωση για πραγματοποίηση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν τη χορήγηση πίστωσης, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους παράγοντες που επιτρέπουν την αξιολόγηση της προοπτικής τήρησης των υποχρεώσεων αποπληρωμής του καταναλωτή, καθώς και ορισμένες απαιτήσεις αδειοδότησης και προληπτικής εποπτείας σχετικά με την εγκατάσταση και εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων και των μη πιστωτικών ιδρυμάτων.


Επίσης, ο Νόμος θεσπίζει –μεταξύ άλλων- τους κανόνες σχετικά με:

 

  • τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε διαφήμιση για παροχή χορηγήσεων σε καταναλωτή για ακίνητα,
  • την παροχή προσυμβατικών πληροφοριών στον καταναλωτή, μέσω του Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών,
  • τον υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ) για σκοπούς σύγκρισης δανείων από διάφορους πιστωτές,
  • την παροχή δανείων σε ξένο νόμισμα,
  • το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής των δανείων, καθώς και
  • τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση των διατάξεων του.

 

Σχετικά Άρθρα