Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Νομοθεσία

Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011

Με τους Κανονισμούς για την ασφάλεια των παιχνιδιών προβλέπονται νέες απαιτήσεις ασφάλειας με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων που σχετίζονται με τα παιχνίδια και τη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων προστασίας. Επιπρόσθετα εισάγονται νέοι ορισμοί, επιτυγχάνεται σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων, καθορίζονται οι απαιτήσεις των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης στον τομέα των παιχνιδιών, συμπληρώνονται οι προειδοποιήσεις στα παιχνίδια κ.α.

Οι εναρμονιστικοί Κανονισμοί εφαρμόζονται στα παιχνίδια δηλαδή στα «προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται αποκλειστικά ή μη για να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά κάτω των 14 ετών».

Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας που καθορίζονται σε αυτούς και να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των χρηστών ή τρίτων, όταν χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας, τα παιχνίδια πρέπει:

 • Να έχουν την ανάλογη μηχανική αντοχή
 • Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας
 • Να μην είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία (έκθεση σε χημικές ουσίες)
 • Να μην είναι εύφλεκτα.


Υποχρεώσεις Οικονομικών Φορέων
Οι Κανονισμοί κατανέμουν με σαφή και αναλογικό τρόπο τις υποχρεώσεις κάθε οικονομικού φορέα, όπως αναφέρονται πιο κάτω:

Υποχρεώσεις κατασκευαστών

 • Εξασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.
 • Καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο και διενεργούν ή αναθέτουν σε τρίτους (κοινοποιημένα εργαστήρια) τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
 • Καταρτίζουν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και επιθέτουν τη σήμανση CE.
 • Διατηρούν τον τεχνικό φάκελο και της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για περίοδο 10 ετών αφότου διατεθεί το παιχνίδι στην αγορά.
 • Διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας, ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους (ιχνηλασιμότητα).
 • Σημειώνουν το όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα, καθώς και την διεύθυνσή τους.
 • Εξασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια των χρηστών στην ελληνική γλώσσα.
 • Υποχρεώσεις εισαγωγέων
 • Διασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές έχουν ακολουθήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης
 • Αναγράφουν το όνομά τους, την εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα τους, καθώς και τη διεύθυνσή τους στο παιχνίδι.
 • Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση του παιχνιδιού.


Υποχρεώσεις διανομέων

 • Επιβεβαιώνουν ότι το παιχνίδι φέρει την απαιτούμενη σήμανση.
 • Επιβεβαιώνουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες σχετικές με την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα.
 • Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση του παιχνιδιού.


Υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων έναντι της εποπτικής αρχής

 • Όταν πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται, λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, το αποσύρουν ή το ανακαλούν κατά περίπτωση.
 • Παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού.
 • Συνεργάζονται με τις αρχές για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά.

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 2009/48/ΕΚ
Κανονισμός (ΕΕ) 681/2013

Ανακοινώσεις

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

2024 - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος Safety Gate

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

2023 - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος Safety Gate

Γραφείο Τύπου