Loading...
 
Home  |  Press Room  |  Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Press Room

Πληροφορίες για Υποψήφιους Φορείς

Πως να γίνετε Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ)Αίτηση για να γίνεται φορέας ΕΕΔ
Προκειμένου να παρέχετε υπηρεσίες επίλυσης διαφορών στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να εγκριθείτε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ορισθεί ως η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και έγκριση των Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως Φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση στην Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή. Δεν υπάρχει κανένα κόστος για την υποβολή της αίτηση.

Οι εγκεκριμένοι Φορείς ΕΕΔ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Προτού υποβάλετε την αίτηση σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί για τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και ότι είστε εξοικειωμένοι με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι Φορείς ΕΕΔ θα πρέπει και οφείλουν να εξετάζουν θέματα όπως εάν ένας συμβατικός όρος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαφοράς, θεωρείται αθέμιτος.Διατήρηση πληροφοριών και αρχείου ΕΕΔ
Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες διευθετήσεις για τη διατήρηση των πληροφοριών και των αρχείων που είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

Πρέπει να διατηρείτε τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία για τουλάχιστον 
12 μήνες.Έκθεση Φορέα ΕΕΔ στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
Ως Φορέας ΕΕΔ θα πρέπει να αποστέλλετε στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους τις πιο κάτω πληροφορίες:

1. Τον αριθμό των διαφορών που έχετε λάβει ως Φορέας ΕΕΔ κατά το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος.

2. Τον αριθμό των παραπόνων που έχετε αποδεχθεί να χειριστείτε ως Φορέας ΕΕΔ.

3. Τον αριθμό των παραπόνων που έχετε αποδεχθεί να χειριστείτε και στη συνέχεια έχουν αποσυρθεί από:

    • τον καταναλωτή
    • τον έμπορο.

4. Τον αριθμό των παραπόνων που έχετε αρνηθεί να χειριστείτε ως Φορέας ΕΕΔ.

5. Από τον αριθμό των περιπτώσεων που δεν έχετε χειριστεί, ποιο ποσοστό έχει απορριφθεί επειδή:

(α) Ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον έμπορο προκειμένου να συζητήσει το παράπονο του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτόν.
(β) Η διαφορά ήταν επουσιώδης ή βασιζόταν σε κακόβουλο παράπονο.
(γ) Η διαφορά εξεταζόταν ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο Φορέα ΕΕΔ ή από δικαστήριο.
(δ) Η αξία του αντικειμένου της αξίωσης ήταν κατώτερη ή ανώτερη από συγκεκριμένο ποσό.
(ε) Ο καταναλωτής δεν υπέβαλε το παράπονο στο Φορέα ΕΕΔ εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε παράπονο στον έμπορο.
(στ) Η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα ΕΕΔ.

6. Αριθμός περιπτώσεων όπου ως Φορέας ΕΕΔ μπορέσατε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία με κάποιο αποτέλεσμα.

7. Πόσες μέρες κατά μέσο όρο χρειαστήκατε για να εκδώσετε μια τελική απόφαση.

 

logo   help us

Related Articles